Vítam vás na mojej osobnej stránke 

 Venujem sa vešteniu vykladám karty cigánske

Úvod do cigánskych kariet

V čase, keď máte napríklad dobrý a fungujúci vzťah, nepýtať sa naň - skôr si pritiahnete do duše nepokoj, z ktorého potom následne vyplynú chyby, ktoré začnete v partnerskom vzťahu robiť. Každá ľudská psychika je krehká a všetky vzťahy sú ovplyvniteľné nielen časom, ale hlavne osobami, či už v dobrom, alebo v zlom.
Otázky

Je dôležité správne naformulovať otázku. Keď dávate nejasné otázky, dostávate aj odpovede z kariet zmätené. Je dôležité vytvoriť správnu atmosféru, zažať sviečku a mať čas a priestor nerušený vplyvom z okolia. Ku kartám by sa malo pristupovať s úctou. Stôl by sa mal prikryť látkou na to určenou vo farebnosti, ktorá na vás dobre pôsobí a ktorá býva často vypraná, čiže zbavená vodou predchádzajúcich energií. Najideálnejšia je farba strieborná alebo biela, ktorá má súvis s Mesiacom a najsilnejšou senzitivitou. I karty treba po jednej zľahka opáliť nad plameňom sviečky, aby ich očistila energia ohňa. I človek by mal mať, keď už nie čisté biele rúcho na okúpanom tele, tak aspoň umyté ruky a vyčistené myšlienky. Preto je dobré pred akýmkoľvek výkladom chvíľu meditovať, alebo sa pomodliť, aby sa nadviazalo spojenie s vyššími energiami. Tie nám pomáhajú porozumieť odpovediam. Karty sú len papier. To, čo sa deje v hlave, je podstatné.

Karty alebo akákoľvek odpoveď z veštenia má napovedať, ako treba postupovať. Upozorňuje len na to, čo by sa mohlo stať, keby sme tvrdohlavo išli touto cestou. Zvlášť to platí pri predpovediach na zdravotné otázky. Upozorňujú na to, čoho sa vyvarovať, nie že sa to musí bezpodmienečne stať a že je to cesta nezmeniteľná. Karty za vás nič nevyriešia, ale snažia sa nám dať informácie. Vyhrnúť rukávy a začať možné problémy riešiť už v zárodku, to závisí od každého zvlášť. Je ideálne, keď sa výklad z kariet doplní a spresní i o astrologické vplyvy planét a numerologické výpočty.
Cigánske karty